Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čaňa, filiálka Gyňov